Máy cấp nắp siết nắp dạng thẳng tốc độ cao tự động QM-RF-140

286.000.000