Máy seal màng nhôm hơi nước công nghiệp tự động SR-4000X

203.500.000