Máy rút và co màng BSS-1538A bằng nhiệt nhãn cổ chai tự động

22.000.000