Máy rút và co màng BSE-5040A/ BSE-6040A bằng lốc tự động

99.000.000