Máy rút co màng BSS-1538B bằng nhiệt nhãn thân chai tự động

38.500.000