Máy rút co màng BSS-1538D bằng nhiệt nhãn thân chai tự động

27.500.000