Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn cổ chai tự động BSS-1538C

38.500.000