Máy hàn miệng túi FRM-980W có máy in date dạng bao bì nằm ngang

7.000.000