Máy hàn miệng túi liên tục tùy chỉnh kích thước bao bì CBS-1100 Series

4.000.000