Máy hàn miệng túi liên tục thổi khí bao bì nằm ngang hoặc đứng FRQM-980C

9.000.000