Máy hàn miệng túi liên tục đứng – Kiểu túi đứng mã QM-FR-700-500

6.000.000