Máy đóng gói hàn miệng túi mực in lăn QM-FRM980A

9.350.000