Máy hàn miệng túi PE FRD-1200V kiểu đứng mực lăn

33.000.000