Máy hàn miệng túi FR-1100V túi PE kiểu đứng

25.000.000