Máy hàn miệng túi CBS-1100 có indate có tùy chỉnh kích thước bao bì

4.000.000