Máy hàn miệng túi indate FRM-980LD liên tục kiểu có chân bao bì nằm ngang

Giá Liên hệ: 0396 906 609