Máy hàn miệng túi SF150LD liên tục – kiểu có chân bao bì nằm ngang

Giá Liên hệ: 0396 906 609