Máy hàn miệng túi QLF-1680 – máy hàn miệng túi đứng liên tục

55.000.000