Máy hàn miệng túi CBS-1100 có indate có tùy chỉnh kích thước bao bì

5.500.000