Máy gấp thùng và dán băng dính thùng tự động DQFXZ-5050S

165.000.000