MÁY HÚT CHÂN KHÔNG VÒI NGOÀI VS-500 Giá Rẻ

13.200.000

Giá máy hút chân không vòi ngoài VS-500 inox: 16.200.000đ

Giá máy hút chân không vòi ngoài VS-500 Phun Sơn: 13.200.000đ