Máy hút chân không bàn nghieeg và thổi khí ni tơ DZQ-OT Series dạng nghiêng

47.500.000