Máy Hút Chân Không Túi Chè LD 300 – Máy đóng gói hút chân không chè

6.200.000

Giá máy hút chân không LD300: 6.200.000đ

Giá máy hút chân không LD600: 7.200.000đ

Giá máy hút chân không LD660: 12.500.000đ

Giá máy hút chân không LD680: 25.000.000đ