Máy Hút Chân Không Để Bàn QMDZ-260T

10.000.000

Số lượng thanh hàn nhiệt: 1

Chiều dài thanh hàn: 260mm

Chiều rộng thanh hàn: 10 mm

Khoảng cách thanh hàn: 340 mm

Xem thêm dưới bài viết