Máy Hút Chân Không Buồng Đôi QM2SB DZ-400

30.000.000,0 27.000.000,0