Máy hút chân không 2 buồng dạng buồng nghiêng inox

76.000.000