Máy đóng gói và hút chân không Dz/DZQ 1000 2SC

175.000.000