Máy đóng gói và hút chân không buồng đơn DZ-500

14.400.000

Giá Máy đóng gói hút chân không DZ-500: 14.400.000đ

Giá Máy đóng gói hút chân không DZQ-500: 15.600.000đ