Máy đóng gói và hút chân không buồng đơn DZ-500

13.500.000

0396906609