Máy đóng gói và hút chân không buồng đơn DZ-500

13.500.000