Máy hút chân không công nghiệp DZ-700 2sb, DZ-800 2sb, DZ-900, DZ-1000

98.000.000

Bảng giá máy hút chân không công nghiệp

Mã máy DZ 800/2sb giá 98.000.000đ

Mã máy DZQ 800/2sb giá 115.600.000đ

Mã máy hút chân không DZQ 600/2sb giá: 36.500.000đ

Mã máy hút chân không DZQ 500/2sb giá: 32.700.000đ

Mã máy hút chân không DZQ 400/2sb giá: 23.700.000đ