Máy đóng gói chân không buồng đôi băng tải liên tục DZ 1000S

250.000.000