Máy hàn miệng túi in mực dùng cho máy hàn miệng túi liên tục có in date QM-FRM980A

9.350.000