Máy Đóng Gói Định Lượng bằng Cốc VFFS thế hệ mới QM-320S-V

198.000.000