Máy đóng gói cân định lượng 4 đầu cân gồm băng tải cấp liệu

681.000.000