Máy cân định lượng 14 đầu cân tự động Cân hạt và làm đầy CBW-1A14

311.000.000