Máy Đóng Gói Chất Lỏng Tự Động Mini QMDYT-350

38.500.000