Máy đóng gói sữa chua tam giác | Máy đóng gói dạng sệt tự động

141.000.000

Giá tuỳ chọn:

  • Giá máy có tích hợp indate: 146.500.000đ
  • Giá máy có cánh khuấy: 146.500.000đ
  • Máy bản có cánh khuấy + indate: Giá 152.000.000đ