Máy đóng gói sa tế mini có cánh khuấy túi hàn 3 biên và hàn lưng

60.000.000