Máy Đóng Gói Nước Sốt Cà Chua – Tương Ớt Tự Động QM-MN-280L-3S

130.000.000

Giá tuỳ chọn tích hợp

Tích hợp thêm băng tải: + 5.000.000vnd
Tích hợp thêm indate: + 5.000.000vnd
Tích hợp thêm cánh khuấy: + 5.000.000vnd
Tích hợp thêm gia nhiệt: + 5.000.000vnd