Máy đóng gói định lượng dạng hạt 4 đầu tuyến tính 100-5000g

260.000.000