Máy đóng gói cân định lượng tự động 10 đầu cân hiện đại 2022

862.000.000