Máy đóng gói cân định lượng gạo – Thực phẩm dạng hạt

441.000.000