Máy Đóng Gói Cân Định Lượng 100G – 5000G / U1055K

80.000.000