Máy cân định lượng mini cân định lượng 20g 50g 100g dạng rung

5.000.000

Giá máy cân định lượng 20g: 5.000.000đ

Giá máy cân định lượng 50g: 5.200.000đ

Giá máy cân định lượng 100g: 5.500.000đ