Máy cân định lượng 11 đầu cân tự động dành cho hạt tự động

276.000.000