6 Đầu cân định lượng dạng cân tuyến tính tự động CBW-1B6

172.000.000