Máy đóng đai thùng Carton tự động BDA200

66.000.000