Máy đóng đai thùng Carton Công nghiệp bán tự động KZ900L

16.500.000