Máy đóng đai thùng – cuộn đai thùng Carton tự động DBA200L

203.000.000