Máy dán thùng Carton kèm đóng đai FXC5050A-DBA200

99.000.000