Đầu máy dán nhãn mặt phẳng trên băng tải tự động

5

Lưu ý: Giá máy chưa bao gồm băng tải. Máy thích hợp để kết nối cùng dây chuyền băng tải có sẵn.

Mã: HC-900 Danh mục: